Potions (Potions/vi)

From Terraria Wiki
Jump to navigation Jump to search
Đồ thị chế tạo thuốc và 'bình thuốc' (không bao gồm đồ ăn). Nhấn vào đây để phóng to.

Thuốc là những vật phẩm tiêu hao có thể phục hồi máu và/hoặc mana/vi hoặc cho một số buffs tạm thời. Thuốc thường được tìm thấy trong tự nhiên như rương và Bình và có thể rớt ra từ Kẻ địch, mua từ các NPCs, hoặc tự chế tạo. Hầu như tất cả mọi loại thuốc đều có thể được chế tạo tại Placed Bottle hoặc Alchemy Table, nhưng 'bình thuốc' chỉ có thể được chế tạo tại Imbuing Station. Hiệu ứng của thuốc có thể bị hủy bất cứ lúc nào bằng cách nhấp chuột phải vào biểu tượng buff (Phiên bản Desktop), bằng cách chọn biểu tượng buff và hủy nó trong menu trang bị (Phiên bản ConsolePhiên bản Console Hệ máy cũ), bằng cách nhấn đúp vào biểu tượng buff (Phiên bản Mobile), hoặc bằng cách hủy buff ra khỏi màn hình buff (Phiên bản Nintendo 3DS). Tất cả mọi loại thuốc yêu cầu 20 để mở khóa chức năng nhân bản, nhưng 30 là cần thiết cho bình phục hồi.

Terraria potions
Thuốc thay thế và sơ đồ chế tạo. Nhấn vào đây để phóng to.

Healing Potion.png Thuốc phục hồi

Những loại thuốc này sẽ hồi máu và mana/vi, hoặc thậm chí là cả hai. Khi dùng chúng sẽ gây ra Potion Sickness/vi hoặc Mana Sickness/vi debuffs với những loại tương ứng để giới hạn số lần sử dụng của người chơi. Thời gian debuff của Potion Sickness có thể giảm xuống bởi Charm of Myths/vi hoặc Philosopher's Stone/vi.

 
[link]Bấm/Chạm vào đây để hiển thị nội dung này. (có thể sẽ bị delay một chút)[/link]
Để hiện bảng này cần bật JavaScript và site tooltip.
Bạn có thể xem dữ liệu ở trang khác.

Pad Thai.png Thức ăn và đồ uống

Tiêu thụ thực phẩm sẽ nhận được các hiệu ứng như Well Fed/vi, Plenty Satisfied/vi, hoặc Exquisitely Stuffed/vi, trong khi đồ uống sẽ cho hiệu ứng Tipsy/vi.

 
[link]Bấm/Chạm vào đây để hiển thị nội dung này. (có thể sẽ bị delay một chút)[/link]
Để hiện bảng này cần bật JavaScript và site tooltip.
Bạn có thể xem dữ liệu ở trang khác.

Inferno Potion.png Buff potions/vi

Xem thêm: Buffs

Những thứ này cấp cho người chơi một số buff tạm thời, thường nhận được buff trong khoảng thời gian sau khi sử dụng. Chúng được chế tạo tại Placed Bottle/vi hoặc Alchemy Table/vi. Phiên bản Desktop Nhấn phím buff (Buff nhanh theo mặc định) sẽ dùng tất cả các bình thuốc hỗ trợ của người chơi trong kho của họ.

 
[link]Bấm/Chạm vào đây để hiển thị nội dung này. (có thể sẽ bị delay một chút)[/link]
Để hiện bảng này cần bật JavaScript và site tooltip.
Bạn có thể xem dữ liệu ở trang khác.

Flask of Party.png Flasks/vi

Những loại này cho người chơi buff cận chiến tạm thời sau khi dùng. Mỗi lần chỉ có thể dùng một flask buff được kích hoạt. Chế tạo tại Imbuing Station/vi.

 
[link]Bấm/Chạm vào đây để hiển thị nội dung này. (có thể sẽ bị delay một chút)[/link]
Để hiện bảng này cần bật JavaScript và site tooltip.
Bạn có thể xem dữ liệu ở trang khác.

Recall Potion.png Các loại thuốc khác

Các lọai thuốc này không thuộc bất kì trong các loại vừa liệt kê trước đó.

 
[link]Bấm/Chạm vào đây để hiển thị nội dung này. (có thể sẽ bị delay một chút)[/link]
Để hiện bảng này cần bật JavaScript và site tooltip.
Bạn có thể xem dữ liệu ở trang khác.

Mẹo

 • Certain potions' sprites use bottles that correlate with real-life flasks. These include:
 • All potions (excluding the Recovery potions) use a glass stopper.
 • The sprite for the Wiesnbräu is a reference to a popular drinking glass, and has been seen in the 2006 American comedy film Beerfest.
 • On 3DSPhiên bản Nintendo 3DS, if the player quickly uses a potion right after they leave their inventory, the potion will be used, but not consumed. However, the buff/debuff from it will only last 1 minute. Note that this might not work every time.
 • Some potions can only be crafted in worlds with the proper evil biome:
  • Thorns and Wrath potions can only be crafted in worlds with Corruption.
  • Heartreach and Rage potions can only be crafted in worlds with Crimson.
  • Both the Heartreach and Thorns Potions can be found in Chests, regardless of world type. Additionally Heartreach potions can be found in Crates. However, this represents a limited (non-renewable) supply for Thorn Potions.
  • Of these four potions, only the Heartreach potion can be obtained from Crates.
  • Note that since 1.4.0.1 update, you can place a Dryad in graveyard biome and get opposite evil's seeds, so all of these potions are available to craft on every world.

Lịch sử

 • Desktop 1.4.0.1: Thay đổi thời gian sử dụng các loại thuốc. Đã thêm 61 món ăn khác nhau.
 • Desktop 1.3.0.1: Super Healing Potions, Strange Brew, Bacon, Gender Change Potion, và Wormhole Potions được thêm vào. Đồ họa mỗi lọ thuốc được cải tiến.
 • Desktop 1.2.4: Hiện có 22 lọ thuốc mới có thể chế tạo từ các nguyên liệu đến từ việc Fishing/vi và / hoặc Shiverthorn/vi.